Đất xây dựng Bán, Budapest, III. kerület

#683200170

Bán Đất xây dựng

110 triệu Ft

Budapest, III. kerület Aranyhegy
Diện tích mặt bằng:
1 782 m2
Số phòng:
không có thông tin
Tình trạng:
không có thông tin
Phương thức xây dựng:
không có thông tin
Với giao thông tốt
Kertkapcsolatos
Khẩn cấp

Đặt lịch hẹn xem trực tiếp!
Hãy điền thông tin và khung thời gian rành của bạn

Thời gian phù hợp

Trong tuần buổi sáng
Trong tuần buổi chiều
Trong tuần buổi tối
Cuối tuần buổi sáng
Cuối tuần buổi chiều
Cuối tuần buổi tối
Gửi
1 782 m2
Đã dẫn (230 Volts)

Bạn có câu hỏi?
Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

Gửi tin
Căn hộ gạch
Cơ sở kinh doanh
Căn hộ panel
Đất xây dựng